Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výjezdy k požárům od roku 2005 do roku 2008

13. 7. 2009

Rok 2005

 

     V tomto roce vyjela jednotka k celkem 10 událostem. Zásahů se zúčastnilo 83 hasičů a v průměru vyjíždělo 8 hasičů na výjezd. Průměrně bylo ujeto 9,33 km na výjezd. Celkem byla jednotka 24 hodin u zásahů. Při těchto zásazích bylo odpracováno 1992 hodin.

 

 • 13. února v 19 56 hod. požáru hospodářské budovy na Skalici, kde vznikla škoda 1 500 000.- Kč. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení. Uchráněny byly hodnoty v částce 2 900 000.- Kč. Jednotka v počtu 2 + 15 vyjela s CAS 25 a DA 12 a společně s dalšími 7 jednotkami prováděla likvidaci požáru.
 • 20. února v 01 28 hod. požáru dřevěné kůlny a osobního vozidla v Mladoušov u Votic, kde vznikla škoda 200 000.- Kč. Příčinou vzniku požáru bylo pravděpodobně cizí předmět ve stroji. Uchráněny byly hodnoty v částce 100 000.- Kč. Jednotka v počtu 1 + 8 vyjela s CAS 25 a společně s dalšími 5 jednotkami prováděla likvidaci požáru.
 • 21. března v 17 38 hod. požáru vyřazené kabiny nákladního vozidla na hřišti v Bystřici, kde nevznikla žádná škoda. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně hra dětí se zápalkami. Jednotka v počtu 1 + 4 vyjela s CAS 25 a zasahovala samostatně.
 • 9. dubna ve 14 38 hod. požáru v rodinném domku v Bystřici u Čáhů, kde vznikla škoda 100 000.- Kč. Příčinou vzniku požáru bylo ponechání potravin při vaření bez dozoru. Uchráněny byly hodnoty v částce 1 500 000.- Kč. Jednotka v počtu 1 + 13 vyjela s CAS 25 a společně s jednotkou HZS Benešov prováděla likvidaci požáru.
 • 26 dubna v 12 08 hod. požáru lesa „U Tužinky“ v Benešově, kde vznikla škoda 30 000.- Kč. Příčinou vzniku požáru bylo pálení klestí. Uchráněny byly hodnoty v částce 800 000.- Kč. Jednotka v počtu 1 + 5 vyjela s CAS 25 společně s dalšími 2 jednotkami prováděla likvidaci požáru.
 • 1. května v 17 52 hod. požáru stohu slámy v Jírovicích, kde vznikla škoda 16 000.- Kč. Příčina vzniku požáru je dosud v šetření. Uchráněny byly hodnoty v částce 15 000.- Kč. Jednotka v počtu 2 + 10 vyjela s CAS 25 a DA 12 a společně s dalšími 2 jednotkami prováděla likvidaci požáru.
 • 28. srpna v 16 56 hod. požáru skládky komunálního odpadu na skládce v Přibyšicích, kde nevznikla žádná škoda. Příčina vzniku požáru je dosud v šetření. Jednotka v počtu 1 + 3 s CAS 25 a společně s dalšími 2 jednotkami prováděla likvidaci požáru.
 • 11. září v 18 05 hod. technického zásahu na silnici u Ouběnic. Jednotka v počtu 2 + 14 vyjela s CAS 25 a DA 12 prováděla zásah samostatně.
 • 14. září v 19 33 hod. požáru televizoru v bytě v Libči, kde vznikla škoda ve výši 15 000.- Kč. Příčinou vzniku požáru byla technická závada v televizoru. Uchráněny byly hodnoty v částce 150 000.- Kč. Jednotka v počtu 1 + 5 vyjela s CAS 25 a zasahovala samostatně.
 • 7. října v 17 08 hod. požáru náspu železniční trati v Bystřici „ V Plchovkách“, kde nevznikla žádná škoda. Příčina vzniku požáru byla pravděpodobně technická závada brzd vlaku. Jednotka v počtu 1 + 6 s CAS 25 a společně s dalšími 3 jednotkami prováděla likvidaci požáru.

 

Rok 2006
V tomto roce vyjela jednotka k celkem 7 událostem.

 • 7. ledna v 03.04 hod likvidace požáru bytu v ulici Nová č.p. 501 v Bystřici, kdy provedla společně s HZS požární stanice Benešov likvidaci požáru zapomenutého kastrůlku s jídlem na vařiči. Při požáru vznikla škoda 2 500.- Kč a byly uchráněny hodnoty v částce 200 000.- Kč. Jednotka vyjela ve stavu 1 + 8 členů.
 • 11. února v 17. 18 hod jednotka provedla odstranění udusaného a zmrzlého sněhu v Líštěnecká ulici v Bystřici a tím zabránila rozlití potoka a zaplavení zahrad rodinných domků. Jednotka vyjela ve stavu 1 + 4 členové a zasahovala sama.
 • 22. února v 16. 28 hod likvidaci požáru tújí u mateřské školky v Bystřici. Jednotka vyjela ve stavu 1 + 9 členů a společně s jednotkou HZS požární stanice Benešov provedla likvidaci požáru. Při požáru vznikla škoda 1 000.- Kč, příčinou vzniku požáru byl pravděpodobně odhozený nedopalek cigarety nebo hra dětí se zápalkami.
 • 6. května požáru suchého porostu mezi železniční tratí a silnicí v Bystřici. Jednotka vyjela ve stavu 1 + 7 členů a společně s jednotkou HZS požární stanice Benešov provedla likvidaci požáru. Při požáru nevznikla škoda.
 • 16. května v 02. 08 hod likvidaci požáru skládky tuhého komunálního odpadu v Přibyšicích. Jednotka vyjela ve stavu 1 + 10 členů a společně s jednotkou HZS požární stanice Benešov a jednotkou JSDH Nevelkov provedla likvidaci požáru. U požáru nevznikla škoda.
 • 8. listopadu v 01. 47 hod k požáru kamionu v Semovicích. Jednotka vyjela ve stavu 1 + 12 členů a společně s jednotkou HZS požární stanice Benešov provedla likvidaci požáru. Při požáru vznikla škoda 750 000.- Kč. Příčina požáru je v šetření pravděpodobně úmyslné zapálení.
 • 29. prosince v 19. 32 hod nahlášen požár stohu u Mokré Lhoty. Po příjezdu na místo požáru zjištěno, že se jedná o požár kompostu. Jednotka vyjela ve stavu 1 + 10 členů a společně s jednotkou HZS požární stanice Benešov provedla likvidaci požáru. Při požáru nevznikla žádná škoda.

                          ROK 2007

 •  V tomto roce vyjela jednotka k celkem 19 událostem.

 Dne 18. ledna   

       Po vyhlášení poplachu svolávacím zařízením Kango v 19.02 hodin vyjela jednotka  na provádění záchranných a likvidačních prací způsobených větrnou smrští.  

     Osádka CAS 25 Škoda 706 RTHP ve složení : Skarytka Jakub, Kubásek Tomáš, Zeman Jan, Vlach Jan, Novák Michal a Marek Lukáš prováděla postupně tyto práce :

 • likvidace padlého stromu na silnici mezi Bystřicí a Maršovicemi 
 • likvidace padlých stromů na silnici   mezi Jinošicemi a Líštěncem 
 • zajištění střechy zimní stadion Benešov 
 • zajištění střechy v Teplýšovice
 • likvidace padlého stromu na silnici u motelu v Benešově
 • likvidace polomu u dopravní nehody u Benešova 
 • likvidace polomů u benzinové čerpací stanice v Bystřici 
  V průběhu přejezdu mezi událostmi příslušníci jednotky likvidovali drobné polomy a spadlé větve.

 

     Osádka DA 12 A31 SPZ BNA – 33- 49 ve složení : Křivánek Karel, Mrázek Pavel, Vnouček František, Kodejš Petr a Pop Petr prováděla postupně tyto práce :

 • likvidace padlých stromů mezi Dlouhou Lhotou a Neveklovem
 • likvidace padlých stromů mezi Líšnem a Pecínovem - celkem 2 x 
 • likvidace padlých stromů u Okrouhlice
 • likvidace padlých stromů z Týnce nad Sázavou směr Praha
 • likvidace padlých stromů dopravní nehoda u motelu Švarc 
 • zajištění střechy panelového domu na sídlišti Benešov

  V průběhu přejezdu mezi   událostmi příslušníci jednotky likvidovali drobné polomy a padlé větve.

 Spojení pro jednotku a dokumentaci událostí na základně zajišťoval starosta SDH pan Dvořák Josef
       Práce byly ukončeny dne 19. ledna 2007 04.45 hodin. 

    Dne 21. ledna 

  na základě žádosti starosty Města Bystřice Mgr. Daniela Štěpánka ve 14. 15 hodin vyjela jednotka v počtu 1+3 s technikou CAS 25 Š 706 RTHP na ostranění prasklého smrku do osady Mokrá Lhota, místní část Vokov.
   Po provedené likvidaci události se v 15. 07 hod vrátila na základnu. 

 Dne 28. května   

 ve 23 07 hodin prostřednictví modulu Kango byla jednotka povolána k dopravní nehodě osobních vozidel Mercedes, Škoda Felicia a WV Golf na silnici I. třídy E 55 v k.ú. Bystřice - stoupací pruhy Na Knihovce.  
    Jednotka vyjela ve 23 12 hodin v počtu 1 + 10 příslušníků s technikou  CAS 25 Š 706 RTHP a Da 12 Avie 31.
    
    Společně s příslušníky HZS - požární stanice Benešov bylo provedeno zabezpečení a odklizení vozidel.
 

 Dne 8. července 

 ve 14 04 hodin vyjela JSDH města Bystřice s technikou CAS 25 Škoda 706 RTHP v počtu 1+4 na požár skládky TKO v Plchovkách. Jednalo se o malý požár, který byl likvidován v 15 05 hodin za použití 1 C proudu. 
   Vzhledem k tomu, že se jednalo o malý požár jednotka zasahovala samostatně.
 

 Dne 14. července  
v 10 46 hodin byl svolávacím modulem KANGO vyhlášen poplach pro JSDH města Bystřice  a v 11 00 hod se jednotka v počtu 1+5 s technikou CAS 25 Škoda 706 RTHP dostavila na požární stanici Benešov HZS Stč. kraje a zajišťovala zálohu na stanici.
    Jednotka požární stanice Benešov zasahovala na železničním neštěstí - srážky osobního vlaku a rychlíku v železniční stanici Čerčany. 

     V průběhu zálohy jednotka zasahovala na otvírání bytu v ulici Pražského Povstání v Benešově. 

 Dne 23. července  

 v 11 38 hodin byl svolávacím modulem KANGO vyhlášen poplach pro JSDH města Bystřice   a v 11 45 hod   jednotka v počtu 1+5 s technikou CAS 25 Škoda 706 RTHP vyjela na požár traktoru a slámy na poli u osady Drachkov.
    Na místě požáru 2 C proudy provedla společně s jednotkou HZS Stč. kraje - požární stanice Benešov   likvidaci požáru. 

 Dne 29. července   

 v 18 55 hodin prostřednictví modulu Kango byla jednotka povolána k dopravní nehodě dvou osobních vozidel   na silnici I. třídy E 55 v k.ú. Bystřice - stoupací pruhy Na Knihovce.
    Jednotka vyjela ve 19 00 hodin v počtu 1 + 11 příslušníků s technikou  CAS 25 Š 706 RTHP a DA 12 Avie 31. 
  
   Společně s příslušníky HZS - požární stanice Benešov bylo provedeno zabezpečení a odklizení vozidel.
 

Dne 7. srpna   

   V13 02 hodin byl svolávacím modulem KANGO vyhlášen poplach pro JSDH města Bystřice   a v 13 05 hod   jednotka v počtu 1+4 s technikou CAS 25 Škoda 706 RTHP vyjela na odstanění ulomené větve dubu na silnici z Bystřice - výjezd na Benešov.

   Jednotka pomocí ruční řetězové pily větev rozřezala a odstranila z vozovky. 

 

Dne 9. srpna 

 

    Ve 14 23 hodin byl svolávacím modulem KANGO vyhlášen poplach pro JSDH města Bystřice   a v 14 32 hod   jednotka v počtu 1+8 s technikou CAS 25 Škoda 706 RTHP a DA 12 A 31 vyjela na odstanění následků přívalového deště v osadě Mokrá Lhota.

    Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu jednotka provedla vyčerpání vody ze sklepa rodinného domku č.p. 25 pomocí PS 12. Druhá část jednotky provedla uvolnění ucpaného propustku pod místní komunikací.

   Po provedeném zásahu se v 16 05 hod vrátila na základnu.

Dne 9. srpna

 V 18 25 hod byla  JSDH města Bystřice   povolána na odstranění následků přívalového deště v Líštěnecké ulici v Bystřici.

 

    Jednotka provedla vyčerpání 4 ks studny v č.p. 431, 419, 343 a 449.

   Dále provedla pročištění propustku pod místní komunikací a umytí komunikace od nánosů bláta.

    Po provedeném zásahu se v 23  05 hod vrátila na základnu.

 Dne 1. září

    Prostřednictvím svolávacího zařízení KANGO vyhlášen poplach z operačního střediska Kolín. Jednalo se o požár v Benešově v bytě. Po prověření prostřednictvím radiostanicí jednotka nevyjížděla. 

 
Dne 7. září 

  v 10 31 hod byla jednotka s technikou DA 12 A 31 v počtu 1 + 4 povolána k vyčerpání vody ze sklepů rodinných domků v Příčné ulici v Bystřici. Voda do sklepů prosákla v důsledku hustého deště v posledních dnech. Po vyčerpání vody se 11 45 hod vrátila na základnu.

Dne 29. září

   v 07 20 hod při jízdě na pohárovou soutěž v požárním útoku v Pňově, okres Kolín přijela jednotka k dopravní nehodě osobního a nákladního vozidla. K nehodě došlo těsně před průjezdem jednotky na silnici E 55 cca 200 m od benzinové čerpací stanice Benzina Bystřice.

    Jednotka provedla vyproštění zraněné osoby, odpojení akumulátoru a zabezpečila místo nehody. Po příjezdu jednotky HZS Stč. kraje - požární stanice Benešov a předání místa nehody pokračovala v jízdě do místa soutěže.

Dne 4 října

 • 19 50 hodin vznik požáru byl ohlášen na ohlašovnu požáru do bytu starosty SDH Bystřice pana Josefa Dvořáka majitelem objektu.
 • 19 51 hodin starosta SDH provedl vyhlášení poplachu pomocí modulu KANGO. Poté vznik požáru nahlásil telefonicky na OPIS Kolín.
 • 19 55 hod jednotka vyjela v počtu 1 + 14 příslušníků jednotky, spojení a dokumentaci na základně zabezpečoval pan Josef Dvořák
 • 19 57 hod jednotka na místě požáru Po příjezdu na místo požáru proveden průzkum a provedeno vypnutí elektřiny, plameny šlehaly z prostředního okna, celé podkroví silně zakouřeno nasazen 1 C proud do okna a 1 c proud po žebříku. Po utlumení plameného hoření 2 příslušmíci s dýchací technikou vstoupili do sousední místnosti a provedli dohašovací práce.
 • 20 07 hod na místě jednotka HZS - požární stanice Benešov. Jednotka provedla osvětlení prostoru požářiště a pomocí tlakového ventilátoru provedeno úplné odvětrání. Dále provedeno vyklizení shořelého a částečně hořícího vybavení pokoje a dohašení mimo budovu.
 • 20 49 hod odjezd jednotky HZS Benešov
 • 20 55 hod odjezd jednotky JSDH města Bystřice a po doplnění vody návrat na základu
 • 21 08 hod jednotka JSDH města Bystřice na základně připravena k dalšímu výjezdu. Na místě požáru ponechána dvoučlenná hlídka do ranních hodin následujícího dne.
 • 5 října 2007 v 6 30 hodin předáno požářiště majiteli budovy.
    Škoda požárem byla předběžně vyčíslena v částee 100 000.- Kč. Příčina požáru je v šetření.

   K ohrožení majetku jiných subjektů nedošlo, nebylo vstupováno na sousední pozemky. Hašením požáru nebyly způsobeny žádné škody.

Dne 22 prosince

   Dne 22. prosince 2007 prováděli strojníci kondiční jízdu s CAS 25 Š 706 RTHP ve 14.17 hod projížděli okolo dopravní nehody na silnici E 55 v obci Mirošovice.

    Na místě dopravní nehody vozidla WW Golf provedli zajištění místa nehody a událost nahlásili na KOPIS Kolín. Po příjezdu jednotky HZS stanice Říčany místo nehody jednotce a pokračovali v kondiční jízdě.

 Dne 23 prosince

   Prostřednictvím modulu KANGO z operačního střediska Kolín v 03.07 hodin byl pro jednotku vyhlášen poplach. Jednotka v počtu 1+5 příslušníků vyjela v 03.13 hodin na požár v rodinném domku v Maršovicích.

    Po příjezdu na místo zásahu v 03.25 hodin jednotka doplnila cisternu HZS požární stanice Benešov a dále vozidlo osadila na vodní zdroj a použila připravené dopravní vedení a dopravovala vodu na požářiště.

    Na základnu se vrátila v 05.15 hodin.

 

Rok 2008 

Dne 4 ledna - Líšno požár stodoly

    Prostřednictvím modulu KANGO z operačního střediska Kolín v 01.53 hodin byl pro jednotku vyhlášen poplach. Jednotka v počtu 1+7 příslušníků vyjela v 01.57 hodin s technikou CAS 25 Š 706 RTHP a DA 12 A/31 na požár stodoly v osadě Líšno.
   Po příjezdu na místo zásahu 2 příslušníci jednotky společně s příslušníky HZS Benešov prováděli likvidaci požáru za použití dýchací techniky. Osádka DA 12 připravila čerpací stanoviště u rybníka na návsi v Líšně.
  Po likvidaci požáru a odjezdu jednotky HZS Benešov jednotka zabezpečovala požářiště a hlídání. V 06 45 hod jednotka předala požářiště zástupci majitele panu Palečkovi.
Na základnu se vrátila v 06.57 hodin.
   Škoda byla předběžně odhadnuta v částce 20 000.- Kč byly uchráněny hodnoty v částce 800 000.- Kč

  Dne 1. března - Líšno padlý strom

           Prostřednictvím modulu KANGO z operačního střediska Kolín v 13.52 hodin byl pro jednotku vyhlášen poplach. Jednotka v počtu 1+7 příslušníků vyjela v 13.57 hodin s technikou  DA 12 A/31 na odstranění padlého stromu na silnici mezi Líšnem a Pecínovem na začátku ohrady Obory.
          Po příjezdu na místo zásahu  provedli odstranění padlého stromu, po  odklízení větví a úklidu silnice se vratila na základu ve 14.21 hod
      Prostřednictvím modulu KANGO z operačního střediska Kolín byl ve 14.32 hodin  pro jednotku vyhlášen poplach. Jednotka v počtu 1+5 příslušníků vyjela ve 14.36 hod s technikou  CAS 25 Škoda 706 RTHP na místo požáru skládky.

Dne 7. března - Radíkovice skládka
      Po příjezdu na místo požáru ve 14.47 hodin na místě zasahovala jednotka HZS požární stanice Benešov. Vzhledem k tomu, že síly a prostředky jednotky HZS byly dostačující se jednotka vrátila na základnu v 15.05 hodin

  Dne 20. března - Knihovka  neuhašené ohniště

      Prostřednictvím modulu KANGO z operačního střediska Kolín byl ve 22.54 hodin  pro jednotku vyhlášen poplach. Jednotka v počtu 1+5 příslušníků vyjela ve 22.59 hod s technikou  CAS 25 Škoda 706 RTHP na místo události.
      Jednalo se o nedostatečně uhašené ohniště a vznik nahlásil řidič projíždějícího auta. Jednotka projela trasu až k Olbramovicím a ohniště nalezla, až při zpáteční cestě.
       Po příjezdu na místo   ve 23.15 hodin  provedla jednotka likvidaci neuhašeného ohniště a vrátila se na základnu ve 23.46 hod

Dne 21. března - stodola Ouběnice

        Prostřednictvím modulu KANGO z operačního střediska Kolín v 07.03 hodin byl pro jednotku vyhlášen poplach. Jednotka v počtu 1+5 příslušníků vyjela v 07.08 hodin na požár ve stodole v osadě Ouběnice, obec Bystřice.
     Před příjezdem jednotek prováděli likvidaci majitel objektu  za pomoci občanů osady zahradní hadicí a přenosným hasícím přístrojem.
      Po příjezdu na místo zásahu v 07.18 hodin, kdy se jednotka dostavila současně s jednotkou JSDHO Olbramovice a HZS - Požární stanice Benešov. Zúčastněné jednotky provedly dohašení ohnisek požáru starého dřeva a pilin ve stodole a vyklidily mimo stodolu.
 
Dne 31. května - skládka Přibyšice
      Prostřednictvím modulu KANGO z operačního střediska Kolín v 16. 26hodin byl pro jednotku vyhlášen poplach.
    Jednotka v počtu 1+6 příslušníků vyjela v 16. 30 hodin na požár skládky tuhého komunálního odpadu v Přibyšicích
      Na základě  rozhodnutí velitele zásahu prováděla likvidaci požáru pomocí lafetové proudnice a pomocí 2 C proudů.
      Po vyprázdnění nádrže dojela dočerpat vodu z hydrantu do Václavic a po příjezdu  na místo požáru pokračovala v likvidaci.

Po ukončení zásahu se vrátila na základnu  19.55 hod.

Dne 2. června - Benešov - planý poplach

       Prostřednictvím modulu KANGO z operačního střediska Kolín v 12.13 hodin byl pro jednotku vyhlášen poplach.

    Jednotka v počtu 1+5 příslušníků byla připravena k  výjezdu  na požár ve výškové budově v ulici Jiřího Horáka v Benešově

       Po provedeném průzkumu jednotkou požární stanice HZS Benešov a zjištění, že k zakouření chodeb způsobil pravděpodobně připálený oběd byla jednotka odvolána.

Dne 4. června - Bystřice - přívalový déšť

  Na základě ohlášení události byl ve 14.25 hodin vyhlášen poplach pomocí elektrické sirény. Jednotka ve 14.31 hodin vyjela na likvidaci následků prudkého přívalového deště..

     Po příjezdu na místo události v Lištěnecké ulici jednotka prováděla odčerpání vody ze sklepa rodinného  domku č.p.449.

   Postupně byly nahlášeny a likvidovány tyto  události : zatopení rodinných domů č.p. 332, 251. 332, základní školy, kotelny ve firmě Schurman, ulice K Letišti, prodejny nábytku "U Toma ", most pod železniční tratí a přeložkou silnice, rozvodna v areálu " Interier ".
     Prostřednictvím opreačního střediska Kolín byly na pomoc povolána JSDH obce Olbramovice s technikou CAS 32 T 148, DA 12 A/31 a plovoucí čerpadlo. Tato jednotka prováděla čerpání a odstraňování následků ve firmě Schurman. Na základnu odjela v 18.09 hodin
    JSDH města Bystřice se na základnu vrátila ve 21.30 hodin.

Dne 11. června - Bystřice - přívalový déšť

     Na základě ohlášení událostí byl ve 16 22 hodin vyhlášen poplach pomocí prostřednictvím modulu KANGO Jednotka ve 16 27 hodin vyjela na likvidaci následků prudkého přívalového deště.
     Po příjezdu na místo zásahu s technikou CAS 25 a plovoucím čerpadlem do areálu stavební firmy Petr Šach č.p. 198 k hale, kterou má pronajata firma SKG SCHURMAN zjištěno zatopení haly a zatopení podzemních prostorů trafostanice. Voda byla odčerpána plovoucím čerpadlem Honda.
     Druhá část jednotky s technikou DA 12 provedla pomocí přenosné stříkačky PS 12 a  elektrického kalového čerpadla odčerpání vody ze sklepa a zahrady rodinného domku č.p. 251 a pohostinství č.p. 142.
      Na základnu se jednotka vrátila v 19 38 hodin.

 Dne 25. června - Bystřice - prudký vítr
   Kolem 19.00 hodin se přehnala prudká bouře se silným nárazovým větrem. Členové jednotky se v hasičské zbrojnici soustředili, protože předpokládali potřebu technického zásahu při odstraňování překážek.
     V 19.30 hodin byly postupně nahlášeny překážky na silnici mezi Bystřicí a Opřeticemi a na silnici mezi Líšnem a Struhařovem. Poplach pomocí sireny nebyl vyhlášen vzhledem k tomu, že došlo k výpadku elektrické energie.
Jednotka vyjela s CAS 25 Š 706 RTHP ve složení :
Vlach Jan - velitel, Kubásek Tomáš - strojník, Mrázek Pavel, Novák Michal, Kráčmera Ondřej a Orna Milan mladší
a DA 12 A 31 ve složení :

Skarytka Jakub - velitel, Hanuš Petr - strojník,  Marek Lukáš, Ježek Miloš, Vnouček František  a Zárybnický Václav
postupně prováděla odklizení větví a padlých stromů :
- silnice Bystřice - Opřetice, Jinošice - Líšno
- silnice Bystřice  - Nesvačily
- silnice Líšno - Nová Ves / u Kopanin/
- v areálu firmy SEMBY
- silnice Líšno - Struhařov
- silnice Bystřice - letiště Nesvačily
Na základnu se vrátila ve 22.50 hodin

Dne 29. června - Bystřice - skládka TKO

Příslušníci jednotky prováděli údržbové práce ve zbrojnici a technice.
    Událost  /požár skládky TKO/ v 26.35 hodin nahlásil řidič projíždějícího vozu osobně členům jednotky. Jednotka vyjela s technikou CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1 + 5 příslušníků.
     Po příjzedu na místo bylo zjištěno, že se jedná o  planý poplach. Prováděno pálení klestu u lesa.
Jednotka se vrátila na základnu a členové  pokračovali v údržbě techniky.
 Dne 2. července  - Bystřice - taktické cvičení
Jednotka   SDH Bystřice se zúčastnila taktického cvičení organizovaného požární stanicí Benešov územního odboru HZS Středočeského kraje.
   Modulem Kango byl vyhlášen poplach na požár truhlárny ve firmě Narex s. r. o., Bystřice.   Jednotka po příjezdu na místo provedla průzkum a nasadila 1 c proud. Po příjezdu jednotky z požární stanice Benešov   předáno velení veliteli jednotky PS Benešov.
    Po ukončení cvičení se jednotka vrátila na základnu.

Dne 20. července - Jankov - hala TOMWOD

  Prostřednictvím modulu KANGO z operačního střediska Kolín v 18.08 hodin byl pro jednotku vyhlášen poplach.
     Jednotka v počtu 1+9 příslušníků vyjela v 18.13 hodin na požár do Jankova.
    Po příjezdu na místo v 18.28 hodin byla velitelem zásahu poslána zpět na základnu a nezasahovala.
    Na základnu se vrátila v  19.30 hodin

Dne 25. července - Benešov hala BEST

Prostřednictvím modulu KANGO z operačního střediska Kolín ve 22.30 hodin byl pro jednotku vyhlášen poplach.
     Jednotka v počtu 1+6 příslušníků vyjela ve 22.35 hodin na požár do Benešova
    V průběhu jízdy na místo události byla operačním střediskem vrácena na základnu.
    Na základnu se vrátila ve  23.00 hodin. 

Dne 13. září - Benešov obytný dům
     Prostřednictvím modulu KANGO z operačního střediska Kolín ve 11.02 hodin byl pro jednotku vyhlášen poplach.
     Jednotka v počtu 1+8 příslušníků vyjela v 11.05 hodin na požár do Benešova. Na základně bylo v záloze dále 5 příslušníků jednotky.
    Jednalo se o požár v obytné budově ve Vlašimské ulici č.p. 247.
    Na místo se jednotka dostavila v 11.16 hodin. Vzhledem k tomu, že se jednalo o požár malého rozsahu, který již byl uhašen jednotkou požární stanice Benešov.
    Jednotka nezasahovala a v 11.25 hodin byla velitelem zásahu odeslána na základnu.
    Na základnu se jednotka vrátila v 11.38 hodin.

Dne 9. října - Benešov Černoleská ulice
     Prostřednictvím modulu KANGO z operačního střediska Kolín ve 17. 57 hodin byl pro jednotku vyhlášen poplach.
       Příslušníci jednotky prováděli opravu a údržbu techniky
     Jednotka v počtu 1+6 příslušníků vyjela v 17.59 hodin na požár do Benešova. Na základně bylo v záloze dále 5 příslušníků jednotky.
    Na místo se jednotka dostavila v 18. 10 hodin. Vzhledem k tomu, že se jednalo o požár malého rozsahu, který již byl uhašen jednotkou požární stanice Benešov.
    Jednotka nezasahovala a v 18. 15 hodin byla velitelem zásahu odeslána na základnu.
    Na základnu se jednotka vrátila v 18.25 hodin.

 Dopravní nehoda 21. října - Bystřice
        Člen JSDH Bystřice pan Petr Hanuš při jízdě z Benešova přijel k dopravní nehodě osobního vozidla. Dopravní nehodu nahlásil na ohlašovnu požáru v Bystřici. Dopravní nehoda jako událost byla nahlášena na OPIS Kolín radiostanicí. Jednotka vyjela s technikou DA 12 A 31.
     Jednotka provedla vyproštění a ošetření osob z vozidla, zajištění vozidla proti požáru, zajištění místa nehody a pomocí soukromého traktoru velitele jednotky vyproštění vozidla na silnici.
      Byla povolána další část jednotky s  CAS 25 Š 706 RTHP ve které je vybavení ruční řetězová pila potřebná pro odstranění stromů.
      Po ukončení prací se jednotka vrátila na základnu.

Dopravní nehoda 9. listopadu Struhařov

   Prostřednictvím modulu KANGO z operačního střediska Kolín v 17. 41 hodin byl pro jednotku vyhlášen poplach.
     Jednotka v počtu 1+4 příslušníků vyjela v 17.45 hodin na likvidaci následků dopravní nehody na křižovatce u Struhařova na silnici Benešov - Vlašim
    Na místo se jednotka dostavila v 17. 57 hodin. Vzhledem k tomu, že se jednalo o dopravní nehodu malého rozsahu, kde pomoc poskytla  jednotka požární stanice Benešov.
    Jednotka nezasahovala a v 18. 10 hodin byla velitelem zásahu odeslána na základnu.
    Na základnu se jednotka vrátila v 18.25 hodin.

Požár v rodinném domku 16. listopadu Hutě
   Prostřednictvím modulu KANGO z operačního střediska Kolín v 19.18 hodin byl pro jednotku vyhlášen poplach.
     Jednotka v počtu 1+10 příslušníků vyjela v 19. 23 hodin na likvidaci požáru v kotelně rodinného domku v Hutích - místní část města Bystřice s technikou CAS 25 Š 706 RTHP a DA 12  A/31
    Na místo se    jednotka dostavila v 19. 28 hodin. Vzhledem k tomu, že se jednalo o požár  malého rozsahu, kde pomoc poskytla  jednotka požární stanice Benešov.
    Jednotka nezasahovala a v 19. 32 hodin byla velitelem zásahu odeslána na základnu.
    Na základnu se jednotka vrátila v 19. 37 hodin.