Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výjezdy k požárům od roku 1995 do roku 2004

2. 1. 2007

Za období let 1995 až 2004 vyjel sbor k 67 požárům a technickým zásahům.

Rok 1995

V tomto roce bylo provedeno celkem 6 zásahů a to :

 • 10. 5. - v budově sušičky a lisovny dřevěných briket ve Struhařově, kde nedodržením technologie došlo ke škodě 2 061 700.- Kč a společně s dalšími jednotkami byly uchráněny v hodnotě dalších 3 000 000.- Kč.
 • 12. 7. - požár kotelny v areálu Interier Bystřice. Příčinou vzniku požáru bylo samovznícení uhelného prachu ve střešní krytině došlo ke škodě 967 300.- Kč a byly uchráněny další hodnoty v částce 4 000 000.- Kč.
 • 21. 7. - požár travního porostu v Černém lese nebyla způsobena žádná škoda. Příčinou vzniku bylo úmyslné zapálení.
 • 25. 7. - požár železničního náspu u Splavu beze škody.
 • 12. 8. - doplňování vody do letadla, které zasahovalo na požáru pole u Zvěstova. při požáru byla způsobena škoda 160 600.- Kč
 • 29. 9. - požár drůbežárny na Mydlářce v Benešově. Příčina sušení hořlavých materiálů na akumulačních kamnech a škoda 1.606.000.- Kč.


Rok 1996 

V tomto roce vyjela jednotka k celkem 5 požárům s celkovou škodou 401 100.- Kč. Těchto výjezdů se zúčastnilo celkem 26 členů a tito členové strávili u požárů celkem 5 hodin a tím odpracovali 190 hodin.

 • 19. 4. - požár suché trávy na Čeperce v Bystřici, škoda způsobena nebyla a příčinou vzniku požáru bylo vypalování suché trávy
 • 22. 4. - 1996 požár telefonního sloupu v Družstevní ulici v Bystřici, škoda vyčíslena nebyla a příčinou vzniku bylo pálení suché trávy na ohníčku
 • 23. 4. - jednotka doplňovala vodu do zásahového letadla na letišti v Nesvačilech, které provádělo likvidaci požáru v lesním porostu v Krhanicích, škoda způsobená požárem byla 310 000.- Kč
 • 11. 4. - požáru stohu Družstva pro zemědělskou výrobu NOVA v Bystřici v Petrovicích, kde úder blesku do stohu způsobil škodu 91 100.- Kč
 • 21. 4. - se v podstatě jednalo o planý poplach, kdy firma Limet prováděla likvidaci vyhořených vagónů na odstavné koleji v Bystřici

 

Rok 1997


V tomto roce vyjela jednotka k celkem 7 požárům. Těchto výjezdů se zúčastnilo celkem 49 členů a tito členové strávili u požárů celkem 7 hodin, 11 minut a tím odpracovali 580 hodin.

 • 25. 4. - jako záloha na stanici HZS Benešov v počtu 1 + 4
 • 16.5. - jako záloha na stanici HZS Benešov v počtu 1 + 5,
 • 19.5. - plnění letadla na letiště v Nesvačilech v počtu 1 + 5 - letadlo zasahovalo na požáru lesa v Krusičanech
 • 13.5. - požár dopravního pásu v BM Market v Bystřici v počtu 1 + 9
 • 15. 6. - požár skládky odpadu v Přibyšicích v počtu 1 + 5,
 • 24.9. - požár seníku ve Voticích v počtu 1 + 8
 • 1.11. - planý poplach pálení větví na hřbitově v Bystřici v počtu 1 + 6.

 

Rok 1998

 

      V tomto roce vyjela jednotka k celkem 8 požárům. Těchto výjezdů se zúčastnilo celkem 40 členů a tito členové strávili u požárů celkem 7 hodin, 22 minut a tím odpracovali 295 hodin.

 • 4. 3. - jako záloha na stanici HZS Benešov v počtu 1 + 3
 • 24. 4. - požár železničního náspu u Bystřice v počtu 1 + 5
 • 29. 4. - plnění letadla na letišti v Nesvačilech v počtu 1 + 5 - letadlo zasahovalo na požáru lesa u Rabyně
 • 2. 5. - požár skládky odpadků v Plchovkách v počtu 1 + 5
 • 10. 8. - požár obilí v Bystřici v počtu 1 + 4,
 • 11. 8.- plnění letadla v Nesvačilech v počtu 1 + 3, letadlo zasahovalo na poli u Milovanic
 • 14. 8. - požár rekreačního domku v Bystřici v počtu 1 + 4
 • 11. 9. - požár kontejneru v Družstevní ulici v Bystřici v počtu 1 + 4.

 

Rok 1999


V tomto roce vyjela jednotka k celkem 4 požárům. Těchto výjezdů se zúčastnilo celkem 37 členů a tito členové strávili u požárů celkem 9 hodin, 11 minut a tím odpracovali 250 hodin.

 • 3. 1. - požár stohu slámy Družstva pro zemědělskou výrobu NOVA Bystřice v Petrovicích, kde došlo ke škodě 36 600.- Kč. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně hra dětí se zápalkami. Jednotka se zúčastnila v počtu 1 + 6.
 • 4. 5. - jednotka plnila letadlo na letišti v Nesvačilech v počtu 1 + 4. Letadlo zasahovalo na požáru lesa u Zdebuzevse, kde vznikla škoda 72 500.- Kč a příčinou byl pravděpodobně odhozený nedopalek cigarety.
 • 31. 6. - jednotka zabezpečovala zálohu v hasičské zbrojnici ve Voticích v počtu 1 + 6. Jednotka Votice zasahovala na požáru skladu sena v Červeném Újezdě se škodou 115 000.- Kč
 • 18. 11. - požár dřevěné boudy Na homoli v Bystřici v počtu 1 + 8. Dřevěná bouda byla pravděpodobně úmyslně zapálena

 

Rok 2000


V tomto roce vyjela jednotka k celkem 5 požárům. Těchto výjezdů se zúčastnilo celkem 40 členů.

 

 • 13. 5. požáru lesa u Oboráku, kde prováděla dálkovou dopravu vody. Jednotka se zúčastnila v počtu 1 + 6.
 • 21. 5. jednotka vyjela k planému poplachu do Nesvačil počtu 1 + 9.
 • 27. 5. vyjela jednotka celkem 2 x a to na požár buňky s briketami do skladu uhlí pana Zemana na nádraží v Bystřici.
 • 27. 10. vyjela jednotka k požáru rozestavěné budovy na letišti v Nesvačilech kde vznikla škoda 10 000 000.- Kč


Rok 2001

V tomto roce vyjela jednotka k celkem 2 požárům. Těchto výjezdů se zúčastnilo celkem 15 členů.

 

 • 15. 1. - požáru domku p. Brabencové v Bystřici, při tomto požáru byla majitelka usmrcena
 • 21. 5. - jednotka vyjela k planému poplachu do Božkovic


Rok 2002

V tomto roce vyjela jednotka k celkem 16 událostem. Těchto výjezdů se zúčastnilo celkem 117 členů. Průměrný počet hasičů na jeden výjezd byl 7,31, průměrná vzdálenost k události byla 20,38, průměrná doba u zásahu 360 minut a celková doba strávená u všech zásahů byla 120 hodin. Při průměru 7,31 hasičů na výjezd a dobou strávenou na místě zásahu bylo členy odpracováno 6140 hodin vše zdarma. tato skutečnost byla zejména ovlivněna zásahy u povodní.

 

 • 11.4.- zásah u požáru kompresorovny v závodě ALPLA Petrovice na hořící kompresor, kde vznikla škoda ve výši 2 893 400.- Kč
 • 1.5.- při nácviku na soutěž na požáru suché trávy v Bystřici
 • 8.5. - v průběhu okrskové soutěže v Bystřici požáru lesa v Drachkově, kde vznikla škoda 5 000,-
 • 21. 6. - odstraňování padlých stromů v Líšně
 • 3. 7. - při odstraňování padlých stromů mezi Jírovicemi a Tvoršovicemi
 • 13.7. - při odstraňování následků povodní v oblasti Choceradska
 • 21.7. - při odstraňování padlých stromů na silnici v Líšně
 • 4. 8. - při odstraňování následků povodní v Bystřici
 • 7. 8. - při odstraňování následků povodní v Bystřici
 • 13. 8. - při odstraňování následků povodní v Bystřici
 • 13. 8. - odstraňování následků povodní v Opřeticích
 • 13. 8. - při odstraňování následků povodní v Bystřici
 • 23.8. - celý týden skupina 8 členů při odstraňování následků povodní v Děčíně, pro vystřídání této jednotky bylo připraveno dalších 7 členů.
 • Práce a činnost jednotky byla oceněna děkovným dopisem z Městského úřadu v Děčíně, který byl vyvěšen na úřední desce na Městském úřadě a veřejnost s ním byla seznámena prostřžednictvím článku v Hlasu Bystřice.
 • 3. 9. - při požáru tújí u Mateřské školky v Bystřici
 • 26.10. - při odstraňování padlých větví v Bystřici u čerpací stanice PARAMO, na hrázi rybníka Splav
 • 27. 10 - při odstraňování padlých stromů v Drachkově

 
Rok 2003

 

V tomto roce vyjela jednotka k celkem 9 událostem.
 

 • 2. ledna v 00 02 hod. likvidace následků dlouhotrvajícího deště – povodeň ulice K Letišti, čerpání vody v počtu 1 + 4
 • 28. března v 04 58 hod likvidace požáru skládky komunálního odpadu v Přibyšicích v počtu 1 + 2, kde prováděla kyvadlovou dopravu vody
 • 22. dubna v 12 46 hod. požáru lesní hrabanky v lese mezi Ouběnicemi a Stržencem v počtu 1 + 6
 • 27. května ve 13 00 hod. čerpání vody ze silničního příkopu v osadě Tožice počtu 1 + 4
 • 30. června v 13 38 hod. požáru lesního porostu v lese v Plchovkách v počtu 1 + 12
 • 11. srpna v 19 00 hod provedla jednotka zalévání suché trávy v prostoru U Stadionu v Bystřici v počtu 1 + 5
 • 12. srpna v 17 00 hod provedla jednotka zalévání suché trávy v prostoru náměstí v Bystřici v počtu 1 + 4
 • 19. září v 19 55 hod provedla jednotka likvidaci požáru auta v garáži v ulici Karla Nového v Bystřici v počtu 1 + 12
 • 24. září ve 13 11 hod bylo poprvé použito svolávací zařízení KANGO na prověřovací námětové cvičení v závodě ALPLA Petrovice. Výjezd jednotky byl proveden za 7 minut od ohlášení události v počtu 1 + 5 Rok 2004 V tomto roce vyjela naše jednotka k celkem 5 událostem.
 • 6. dubna v 16 45 hod. čištění kanalizace na žádost starosty města na Tožici v počtu 1 + 4, kde byla pročištěna propust pod silnicí
 • 19. května v 13 18 hod likvidace požáru lesa na Chvojnu v počtu 1 + 8, kde prováděla kyvadlovou dopravu vody
 • 3. června v 13 52 hod čerpání vody ze sklepa v Bystřici v počtu 1 + 7
 • 2. září požáru pole u Dobříčkova v počtu 1 + 7 lidí, kde účinně zasáhla s kropící lištou
 • Dne 30. září technickému zásahu – likvidaci olejové skvrny na potoku Bystrý v Bystřici v počtu 1 + 6

 

  Rok 2004

 V tomto roce vyjela   jednotka k celkem  5 událostem. 

 • 6. dubna v 16 45 hod.  čištění kanalizace na žádost starosty města na Tožici v počtu 1 + 4, kde byla pročištěna propust pod silnicí
 • 19. května v 13 18 hod likvidace požáru lesa na Chvojnu v počtu 1 + 8, kde prováděla kyvadlovou dopravu vod
 • 3. června v 13 52 hod čerpání vody ze sklepa v Bystřici v počtu 1 + 7
 • 2. září požáru pole u Dobříčkova  v počtu 1 + 7 lidí, kde účinně zasáhla s kropící lištou
 • Dne 30. září technickému zásahu – likvidaci olejové skvrny na potoku Bystrý v Bystřici v počtu 1 + 6