Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 1976 - 100 let SDH Bystřice

19. 12. 2006
R O K 1 9 7 6 - 100 let SDH Bystřice

 

    Tento rok byl velmi významný pro naši organizaci vzhledem ke 100 výročí založení organizace a tomuto výročí byla zaměřena veškerá činnost.

     Dne 24.ledna se konal tradiční požárnický ples. Vstupné ne ples bylo 15.- Kčs a lístky do tomboly se prodávaly za 2,50 Kčs.Výtěžek z plesu byl přínosem do pokladny k úhradě nákladů oslav 100 výročí založení. V tombole bylo slosováno 90 cen, které věnovaly místní závody a dále některé ceny věnovali členové naší organizace.

    Měsíce leden až červen byly vyhrazeny přípravám na oslavy a bylo rozhodnuto o těchto akcích a aktivitách.
 • Brožuru ke 100 výročí zpracoval s. Dvořák Josef ve spolupráci s členy výboru. Tisk brožury byl dne 11.3.1976 pod č.j. 75-141/76 povolen odborem kultury ONV Benešov. Brožura byla vydána nákladem 1 000 výtisků a náklady hradil MNV Bystřice.
 • Výrobnímu družstvu Sedlčany byla zadána výroba 1 000 ks pamětních vlaječek.
 • dále byl zpracován návrh a zadána v n.p. Metaz Týnec výroba 500 ks pamětních plaket.
 • V družstvu TOMOS Praha bylo objednáno 500 ks krabiček na plakety.
 • V Okresním kulturním středisku bylo zajištěno vytištění 200 ks pozvánek na slavnostní zasedání a 500 ks mašliček s vytištěným datem oslav jako vstupenek na Okresní soutěž.
 • Brožury a vlaječky byly zaslány 603 základním organizacím Svazu požární ochrany do celé Československé socialistické republiky v hodnotě 50.- Kčs za sadu. Zaslané sady byly zaplaceny celkem 378 organizacemi, 28 organizací sady vrátilo a 2 organizace zaslaly protihodnotu vlastních materiálů. 195 organizací si sady ponechalo a neuhradilo požadovanou částku.
    Všichni členové organizace a ostatní účastníci na slavnostním zasedání obdrželi celou sadu brožuru, vlaječku a plaketu.

    V průběhu měsíce května vrcholily přípravy na oslavy 100 výročí založení a vzhledem k tomu, že v rámci oslav bude i okresní soutěž požárních družstev proběhla dne 19.5. schůze okresního výcvikového štábu.

    Malé prostory v požární zbrojnici jsme chtěli řešit zajištěním a postavením železničního vagónu v prostoru u sušáku na hadice Na zádušce.

     Při národní směně dne 24.4. byl proveden sběr železného šrotu, dále byly provedeny preventivní prohlídky obytných budov a malých provozoven.

    Kroužek Mladých požárníků se dne 30.4. společně zúčastnil zapálení " Vatry přátelství".

    Dne 29.5. se družstvo mužů zúčastnilo okrskové soutěže požárních družstev v Drachkově.

     Okrskové a okresní soutěže v rámci oslav se zúčastnilo družstvo mužů ve složení velitel - Fučík Alois a členové Dvořák Miroslav, Barák Josef, Budil Jiří, Kudrna Josef, Hnátek Zdeněk ml., Máca Zdeněk, Vnouček František, Dalihod Miroslav a Náhlík Miroslav.

Měsíc červen byl vyhrazen oslavám 100 výročí založení naší organizace.

Příprava oslav 100 výročí :
 • V době od 1. do 10. června byl za pomoci nákladního vozidla Avie zapůjčené z Okresního veřejného požárního útvaru z Benešova proveden svoz staré požární techniky.
 • Současně byly prováděny přípravy na organizaci okresní soutěže požárních družstev.
 • Byl proveden výběr historických dokumentů.
 • Požární zbrojnice byla vybílena, zhotoveny nové regály a opraven znak na štítě budovy.
Vlastní průběh oslav byl následující :
 • Dne 11. června v 18.00 hod na náměstí v Bystřici proběhlo ukázkové námětové cvičení na objekt JZD Bystřice zvaný " U Šolerů ". Námětového cvičení se zúčastnila naše požární jednotka s technikou CAS 16 Zil 130 a dále jednotka Okresního veřejného požárního útvaru v Benešově s technikou CAS 25 Š 706 RTHP, CAS 32 T 138 a AZ 30 IFA. Velitelem zásahu a dokumentaci zpracoval nrtm. Simon Zdeněk z OVPÚ Benešov. Největší zájem 250 zúčastněných občanů se soustředil na automobilový žebřík AŽ 30 IFA z vybavení OVPÚ Benešov.
 • Dne 12. června v 10 hodin zahájil místopředseda naší organizace s. Josef Dvořák za účasti zástupců MNV Bystřice výstavu staré a moderní požární techniky. Výstava byla instalována na náměstí v Bystřici.
Historická technika a v tomto roce používaná technika byla zapůjčena z těchto organizací:
 • dvoukolový ruční stříkačka s předvozkem z roku 1886 - ZO SPO Popovice
 • dvoukolová ruční stříkačka z roku 1890 - ZO SPO Všebořice
 • čtyřkolová ruční stříkačka z roku 1897 - ZO SPO Neveklov
 • dvoukolová motorová stříkačka z roku 1936 - ZO SPO Radošovice
 • dvoukolová motorová stříkačka z roku 1928 - ZO SPO Jírovice
 • automobilová specielní stříkačka z roku 1934 - ZO SPO Prčice
 • dopravní vozidlo T 805 + dvoukolová stříkačka z roku 1960 - ZO SPO Ouběnice
 • dopravní vozidlo specielní AERO 150 z roku 1950 - ZO SPO Radošovice
 • dopravní vozidlo specielní DVS 8 Praga RN z roku 1956 - ZO SPO Votice
 • dopravní vozidlo specielní DVS 8 Tatra 805 z roku 1960 - ZO SPO Votice
 • dopravní vozidlo specielní DVS 12 Škoda 1203 z roku 1972 - ZO SPO Votice
 • přívěsná přenosná stříkačka PPS 12 - ZO SPO Nesvačily
 • cisternová automobilová stříkačka CAS 32 T 138 - OVPÚ Benešov
 • automobilový výsuvný žebřík AZ 30 IFA - OVPÚ Benešov
 • přívěsný osvětlovací agregát výroba NDR - OVPÚ Benešov
 • dopravní vozidlo specielní DVS 12 Avia 30 - vlastní ZO SPO Bystřice
 • cisternová automobilová stříkačka CAS 16 - Zil 130 - vlastní ZO SPO Bystřice
 • Tuto výstavu navštívilo cca 2 000 návštěvníků.
 • Dne 12. června v 11 hodin zahájil místopředseda s. Josef Dvořák za účasti zástupců MNV výstavu historických dokumentů v zasedací místnosti MNV. Na výstavce byly vystaveny dokumenty spjaté se 100 letou historií naší organizace. Výstavku si prohlédlo cca 1 000 návštěvníků
 • Dne 12. června ve 14 hodin bylo zahájeno slavnostní zasedání u příležitosti 100 výročí založení. Zasedání proběhlo ve slavnostním rázu s historií seznámil jednatel s. Jan Richter. Seznam účastníků je uveden na samostatných listech kroniky. Hosté slavnostního zasedání ocenili práci a činnost naší organizace.
V průběhu slavnostního zasedání byla oceněna práce členů organizace těmito vyznamenáními a uznáními.

 • Čestné uznání ZO SPO Bystřice : Dalihod Miroslav, Hnátek Zdeněk st., Stibůrek Jiří, Šobra Pavel, Budil Jiří, Náhlík Miroslav, Máca Zdeněk, Vesecký Antonín, Bučinská Marie, Dvořáková Hilda
 • Čestné uznání OV SPO : Holoubek Jaroslav, Brejšková Adéla, Hnátek Zdeněk ml., Dohnal Jaroslav, Brabenec Miroslav, Fučík Alois
 • Čestné uznání KV SPO : Barák Josef, Dvořák Miroslav, Bučinský Vladimír
 • Čestné uznání ÚV SPO : Pazourek Konstantin, Dvořák Josef
 • Čestný odznak Za zásluhy : Kůstka František
 • Medaile za věrnost :
 • 40 let - Zeman Josef
 • 30 let - Bučinská Helena, Dohnal Jaroslav, Jedlan Václav
 • 20 let - Bárta Ladislav, Kramperová Růžena, Richter Jan
 • Celé Základní organizaci Svazu požární ochrany v Bystřici byla udělena bronzová pamětní plaketa ke 100 výročí založení dobrovolné organizace.
 • Po oficielním slavnostním zasedání se všichni zúčastnění pobavili při hudbě SZK Bystřice pod vedením s. Stibůrka Bohumila našeho člena..
 • Neděle 13. června byla vyhrazena okresní soutěži požárních družstev dospělých na stadionu TJ Tatran Bystřice. Soutěže se zúčastnilo 20 družstev mužů a 10 družstev žen okresu Benešov.
 • Po obědě, který byl zajištěn v restauraci U Hlaváčků se slavnostní průvod odebral na stadion a u památníků padlých byl položen věnec.
 • Na stadionu místopředseda naší organizace s. Josef Dvořák přednesl slavnostní projev a poté pokračovala soutěž.
 • Družstvo mužů naší organizace se umístnilo na celkovém 7 místě.
 • Celý den byl doprovázen kapelou SZK Bystřice.
 • Na závěr pro zúčastněná družstva byl v restauraci U Hlaváčků uspořádán společenský večer.
 • Oslavy 100 výročí založení organizace si vyžádaly nemalé úsilí členů naší organizace a všemi zúčastněnými byly hodnoceny velmi kladně.
Požáry :
V tomto roce jsme se zúčastnili likvidace těchto požárů :
 • 13. 3. - požár pražců v železniční stanici v Bystřici, škoda 15 000.- Kčs, příčina - jiskry z lokomotivy
 • 19. 4. - požár lese u Radošovic od jiskry z lokomotivy, škoda 2 700.- Kčs
 • 1. 7. - požár vagónu s 10 m3 řeziva v železniční stanici v Bystřici se škodou 20 000.- Kčs
 • 17. 7. - požár skladu píce na statku v Poměnicích se škodou 100 000.- Kčs, příčina samovznícení píce
 • 18. 7. - požár skladu píce na statku v Žabovřeskách se škodou 174 200.- Kčs, příčina samovznícení píce
 

Náhledy fotografií ze složky 100 let hasičů v Bystřici 1976