Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 1996 – 120 výročí založení SDH

19. 12. 2006
ROK 1996 – 120 výročí založení SDH


     Tento rok byl velmi významný nejenom, že se oslavovalo 120 výročí založení, ale hlavně byla slavnostně oterřena dlouho očekávaná přístavba požární zbrojnice.

     Výroční valná hromada proběhla dne 6. prosince poprvé v zasedací místnosti hasičské zbrojnice za účasti starosty obecního úřadu pana Pavla Chlistovského. Výroční hromady se zúčastnilo 34 členů organizace.

Členská základna :

     Sbor dobrovolných hasičů má celkem 49 členů z toho 13 žen. Z tohoto počtu je 22 členů evidováno jako činní, ostatní přispívající.

Složení výboru :

Na výroční valné hromadě zvolen výbor v tomto složení :

 • starosta - Dvořák Josef,
 • náměstek starosty - Hnátek Zdeněk st.,
 • velitel - Křivánek Karel,
 • zástupce velitele - Richter Tomáš,
 • strojník, Křivánek František,
 • referent prevence - Pop Petr,
 • jednatel -Vlášková Alena,
 • hospodář - Hnátek Zdeněk ml.,
 • referent mládeže - Pop Otakar,
 • referentka žen - Brabencová Jaroslava,
 • referent materielně technický - Dvořák Milan,
 • revizor - Vlášek Václav,
 • předseda kontrolní a revizní rady - Vnouček František,
 • členové rady - Jouzek Jan, Mrázek Pavel,

Odpracované hodiny :

     Na výstavbě a údržbě hasičské zbrojnice zejména při jejím dokončování odpracováno 1200 hodin a dalších 200 hodin opracováno při údržbě techniky a výzbroje.

Soutěže :

     V jarních měsících tohoto roku se družstvo mužů připravovalo a zúčastnilo okrskové soutěže v požárním sportu, kterou jsme v rámci oslav 120 výročí založení pořádali na stadionu v Bystřici. Organizace a zabezpečení soutěže zabezpečovali nejen členové soutěžního družstva, ale i velký podíl měli ostatní členové.

 • Soutěž proběhla dne 25. května a poprvé se soutěžilo o Pohár starosty obecního úřadu a naše družstvo v této soutěži zvítězilo s celkovým časem 94,20. Soutěž jednotlivců vyhrál v čase 19,80 Dvořák Milan a Brabenec Stanislav obsadil v čase 21,0 třetí místo.
 • Okresní kolo soutěže v požárním sportu se uskutečnilo dne 29. června ve Vlašimi a družstvo se stalo přeborníkem okresu Benešov. V soutěži jednotlivců zvítězil na okresním kole pan Milan Dvořák a pan Tomáš Richter se umístnil na 2. místě. Členové soutěžního družstva nejen vzorně representovali nás Sbor dobrovolných hasičů, ale i celou obec Bystřice.

Další činnost :

    Nejvyšší úsilí a činnost byla zaměřena na dokončení a úpravy přístavby hasičské zbrojnice se kterými bylo intenzivně započato 7. září a po tomto datumu každou sobotu a v závěru i v týdnu se prováděly dokončovací práce spojené se zateplením vrat, zhotovení soklu, obkladů, nátěru vrat a oken, úklidu a dalších prací v okolí.

       Po nezměrném úsilí zejména některých členů byla dne 19. října za široké účasti veřejnosti a zástupců jak okresních tak i obecních orgánů byla dne 19. října slavnostně přístavba hasičské zbrojnice otevřena. Rekonstrukci provedla stavební firma FINAREST. Financování akce zabezpečil Obecní úřad Bystřice na vybavení a dokončení se podíleli členové naší organizace za vydatné podpory místních firem a podnikatelů. Všem zaslouží vřelé poděkování za odvedenou práci a finanční prostředky, které pomohou zabezpečit kvalitní činnost naší zásahové jednotky.

Program otevření hasičské zbrojnice dne 19.10.1996

 • Zahájení - uctění památky na všechny členy za 120 let a všechny padlé položením kytice k památníku.
 • Uvítání přítomných dle seznamu sponzorů
 • Slavnostní projev ke 120 výročí založení
 • Předání ocenění u příležitosti 120 výročí založení a Poháru starosty Obecního úřadu za okrskovou soutěž 25.5.1996
 • Čestné uznání SDH Vlášek Kamil, Pop Petr
 • Medaile za 10 let Mrázek Pavel, Brabenec Stanislav
 • Medaile za 20 let Dvořáková Pavla,Vnouček František
 • Medaile za 30 let Dvořáková Hilda
 • Čestné uznání SH ČMS Brabenec Stanislav, Mrázek Pavel, Vlášek Václav, Jouzek Jan, Richter Tomáš,
 • Medaile " Za příkladnou práci " Dvořáková Pavla, Brabencová Jaroslava, Křivánek František, Křivánek Karel, Dvořák Milan
 • Medaile " Za zásluhy " Hnátek Zdeněk st., Hnátek Zdeněk ml.
 • Slavnostní projev starosty Obecního úřadu
 • Slavnostní otevření hasičské zbrojnice a její předání do užívání SDH Bystřice
 • Prohlídka hasičské zbrojnice
 • Ukázky výcviku HZS Benešov
 • Posezení se sponzory a hosty slavnostního otevření

Obrazek

Pásku střihá starosta obce pan Pavel Chlístovský

 

Obrazek

Zleva : starosta SDH, okresní požární rada a ředitel HZS Benešov pplk. Josef Dvořák, zástupce okresního požárního rady a ředitele HZS pplk. Karel Drábek, starosta obce pan Pavel Chlístovský, přednosta Okresního úřadu Benešov pan Miroslav Rohel, starosta Okresního sdružení SHČMS pan Petr Vilímek

 

Starosta Okresního sdružení hasičů ČMS pan Petr Vilímek předal Sboru dobrovolných hasičů v Bystřici medaili " ZA ZÁSLUHY ", která byla sboru udělena za dlouholetou aktivní činnost

Zajištění a průběh slavnostního otevření požární zbrojnice při 120. výr. založení sboru podpořili S P O N Z O Ř I :

~ OBECNÍ ÚŘAD ~ SEMBY - Ing. Milan Semrád ~ BM Market ~ Družstvo pro zemědělskou výrobu NOVA ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ~ D+M - Dušek Müller ~ STAVEBNÍ FIRMA - Petr Šach ~ NAREX s. r. o. ~ UNICOM - Hendrych spol. s r. o. ~ ELKO v.d. ~ UHELNÉ SKLADY -Josef Zeman ~ INTERIER a. s. ~ AUTODOPRAVA - Jiří Mašín ~ FINAREST spol. s r. o. ČALOUNICTVÍ - Miroslav Dvořák ~ ACOLOR s. r. o. ~ MONTÁŽ SÁDROKARTONU - Václav a Kamil Vláškovi~ B& R - Bohumíra Platilová ~ KOLONIÁL - Jiří Červ ~ MI & JA Miroslava Kandová ~ LÍŠNO s. r. o ~ SMÍŠENÉ ZBOŽÍ - Marie Pešatová ~ Firma RICHTER ~ JARO - J. a R. Dvořákovi ~ REKLAMNÍ STUDIO BH ~ OPRAVY ELEKTROMOTORŮ - Pavel Šobra ~ OBCHODNÍ ČINNOST - Ladislav Rybka, Jírovice ~ MASO UZENINY - Jan Starosta ~ JANTIQ - Pavel Jíra ~ SMÍŠENÉ ZBOŽÍ - M. + J. Vosátkovi ~ PEKÁRNA - Jaroslav Nenadál ~ TRUHLÁŘSTVÍ - Jiří Kohoutek ~ RESTAURACE " U Hlaváčků " ~ TEXTIL - Hana Dovolová ~ OBCHOD A SLUŽBY - Milan Dovol~