Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sbor dobrovolných hasičů Zahořany

16. 1. 2007

     Místní občané se rozhodli založit sbor dobrovolných hasičů. To se uskutečnilo 22. února 1931, v hostinci u br. Antonína Rezka v Zahořanech. Zde byl zvolen výbor ve složení  starosta Václav Šindelář, velitel František Sochůrek, podvelitel František Šindelář, jednatel Antonín Rezek, pokladník Jan Bartůšek č.p.5, vzdělavatel Václav Tůma, lezec Jaroslav Kuthan č.p. 4. Dalšími zakládajícími členy pak byli Frant. Vyskočil, Ant. Marvan, Ant. Tůma, Boh. Kuthan, Václ. Maceška, přispívajícími členy byli Ludvík Bursík, Jan Bartůšek č.p.9, Frant. Bartůšek č.p.13, Frant. Linhart, Frant. Nerad a Frant. Šach.

     Ze zápisu se dovídáme, že sbor pořádal 2. července 1933 okrskové cvičení společně s 3. okrskem hasičské župy Votické č.45, spojené s oslavou založení hasičského sboru. Cvičení se konalo za řízení okrskového náčelníka br. Kotapiše za účasti 13 sborů. Po sekyrkovém cvičení okrsku, ukázce při požáru místního sboru bylo sehráno divadlo v přírodě "Zemský ráj to napohled".

     Hasičská zbrojnice byla postavena r. 1932 a přestavěna na větší v r. 1950. Po zrušení místního hostince se odbývaly schůze sboru v rodinách u členů. V r. 1975 byla vybudována v části zbrojnice místnost na schůzování.

     Roku 1932 byla zakoupena ruční stříkačka, která byla v r. 1947 nahrazena motorovou jednoválcovou. V r. 1966 byla sboru přidělena PS 8, kterou po menší opravě užívá sbor do současnosti.

     Roku 1957 bylo sboru přiděleno vozidlo zn. Horch, které po úpravách sloužilo do r. 1965. V r. 1977 byla sboru přidělena Tatra 805, která byla v r. 1986 převedena do Mezna.

     Zakládající členové si z vlastních peněz zakoupili stejnokroje, které sloužily do r. 1966, kdy si sbor pořídil nové stejnokroje, sloužící doposud.

     Sbor se účastnil na likvidaci několika požárů, a to v r. 1935 v Dlouhé Lhotě, r. 1936 a 1944 v Zahořanech č.p. 5, r. 1959 a 1966 v Drachkově.

     Členové sboru se účastnili různých oslav, župních sjezdů a dalších akcí. Požární družstvo se zúčastňovalo okrskových soutěží v požárním sportu, kde získalo řadu čestných uznání a diplomů a dvakrát se probojovalo do okresního kola.

     V roce 1998 po zvýšení členských příspěvků sbor opustilo několik členů, zůstali ti, kteří mají zájem pokračovat v tom, co nám naši předkové zanechali. Příkladnými členy sboru byli zejména Antonín Tůma a František Kuthan, ale i někteří další, kteří jsou ve své funkci 30 let a více, jako starosta Václav Tůma a velitel František Šach. Sbor děkuje všem bývalým i současným členům za vykonanou práci.

     Starostou sboru je pan Oldřich Děd, velitelem František Šach a strojníkem Jiří Kuthan.
 

Členská základna k 1. lednu 2007. Celkový počet 10 členů, z toho 1 žena..