Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sbor dobrovolných hasičů Radošovice

16. 1. 2007

     Hasičský sbor v Radošovicích, původně složený z 12 členů, byl založen v roce 1961, při jeho ustavení pomohly iniciativa a zkušenost již mnohaletého hasiče Františka Kuthana, který se zasloužil i tím, že zajistil pro nové členy 10 pracovních oděvů.

     První technikou byla stříkačka zn. Ebert, která byla sboru přidělena roku 1962 z Mysletic. Tato stříkačka sloužila sboru až do roku 1989, kdy byla nahrazena typem DS-16. Od roku 1991 používá ještě stříkačku PS-8. První auto Praga A 150 bylo získáno od sboru hasičů z Tožice, v 80 letech bylo zrušeno a odvezeno do sběru, sboru pak bylo přiděleno jiné auto značky Praga RN. Toto vozidlo sbor užíval až do roku 1996, kdy bylo prodáno.

     Po celou dobu existence se sbor snažil o zajištění vhodných prostorů pro přidělenou techniku a místa, kde by se členové mohli scházet. První garáž stříkačky byla společná s družstevním traktorem, později vedení JZD umožňovalo využívat samostatný objekt v prostoru bývalého statku (r. 1966). Vzhledem k tomu že stávající prostory byly nevyhovující, rozhodl se sbor v roce 1980 ke stavbě víceúčelového zařízení, které by mohlo sloužit k setkávání občanů i k činnosti sboru, včetně garážování techniky. Zásluhou člena sboru Václava Budila, který vypracoval dokumentaci, zajistil finanční krytí a celou stavbu řídil, byla výstavba již v tomto roce zahájena. Jelikož na stavbě pracovali ve svém volnu podle svých možností všichni členové sboru, mohla být 20. listopadu 1982 provedena kolaudace objektu a to včetně terénních úprav v okolí stavby a výsadby zeleně. Většina členů sboru podílejících se na výstavbě se zřekla nároku na finanční odměnu a ušetřených peněz bylo užito na nákup vycházkových stejnokrojů. Slavnostní otevření se uskutečnilo u příležitosti konání okrskové soutěže požárních družstev v Radošovicích v červenci 1983.

     Okrskových soutěží se sbor účastnil v počátku své činnosti samostatně, později ve společném družstvu se sborem z Tožice. Zkušenosti členů sboru ze cvičeních byly využity u několika požárů, např. v roce 1975 při likvidaci požáru stodoly JZD v Drachkově. Protipožární činnost byla zajišťována formou žňových hlídek a preventivních prohlídek objektů v obci. V počátku působení sboru členové vypomáhali zemědělskému družstvu formou různých brigád, v pozdějším období se soustředili na úpravu obce, výstavbu kanalizace, opravu čekáren, budování hřiště a sběr železného šrotu. V poslední době (r. 1997) se členové podíleli na obnově větší části místní komunikace do Tožice. K významným činnostem patří rovněž údržba a opravy požární nádrže, když největší oprava proběhla v roce 1979 vyčištěním nádrže a opravou hrází, které byly zpevněny panely, na jejichž zajištění měl zásluhu člen sboru Josef Feuerstein.

     Členové sboru se dokáží i společně pobavit na různých setkáních, společných zájezdech po vlasti nebo návštěvách divadel a jiných kulturních akcí.

     Přestože sbor je malá organizace, snaží se být neustále aktivní a do své práce zapojuje i mladé členy.

      Starostou sboru je pan Pavel Jiroušek, velitelem Emil Dvořák a strojníkem Bohumil Sejk.

Členská základna k 1. lednu 2007. Celkový počet 19 členů, z toho 1žena.