Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sbor dobrovolných hasičů Ouběnice

16. 1. 2007

     Sbor dobrovolných hasičů v Ouběnicích byl založen v roce 1893, první valná hromada se konala 5.března 1983. Přihlásilo se 71 členů, z toho 26 činných a 45 přispívajících členů. Do výboru byli zvoleni starosta Jan Nerad, náměstek Václav Bartoš, velitel Václav Pivnička, jednatel František Svatek, četař I Antonín Ševčík, četař II Josef Barták, nadlezec František Ševčík,  trubač Jan Kalous.

     Sbor začal pracovat s technikou - Smékal, čtyřkolová ruční stříkačka. Stříkačka byla poprvé použita u požárů v červenci 1895 - Drachkov, Jankov a Hůrka u Maršovic.

     Mimořádné požáry v okolí: v roce 1911 3 domky a hosp. objekty v Tomicích a roku 1922  4 domky v Jiříně.

     Pořádané akce do r.1918: X.sjezd župy v roce 1897, založení sboru v Jiříně a župní sjezd v roce 1904 a založení sborů v roce 1908 Jinošice, 1909 Tomice a 1913 Vojslavice-Hlivín.

     Sbor patřil do župy č. 45 Votice, později okrsek Olbramovice, od roku 1976 do místního výboru (nyní okrsku) Bystřice.

     Do soutěže požárních družstev se sbor poprvé zapojil v r.1952.

     Vybavení technikou - postupně, podle dostupných materiálů:

1894 - 4 kolová ruční stříkačka  - dosud funkční - historická

1945 - PS-4 od Maďarských hasičů (zanechali v závěru války)

1949 - PS-8 a malé nákladní auto - předáno jinému sboru

1961 - DS-16 nová od OIPO - dosud v činnosti

1965 - nákladní auto Tatra 805 - zakoupil MNV od ELKO Nový Knín, v r.1968 provedena GO  

1979 - převzato od OIPO Benešov - požární útvar skříňové požární vozidlo ROBUR 3000, upraven na speciál - slouží dosud

1982 - převzata od OIPO Benešov nová PPS-12  - slouží dosud

     V roce 1950 postavena nová požární zbrojnice a v roce 1973 byla provedena přestavba a úpravy.

     V roce 1962 vybudován bazén - požární nádrž u hřiště, v roce 1972-1973 pak ve spolupráci s MNV Ouběnice provedeno odbahnění a úprava rybníka u dvora.

     Požáry: do roku 1945 se sbor zúčastnil na hašení 10 požárů, 1946-1970 9 požárů, 1971-1980 3 požárů, 1981-1990 1 požáru a po roce 1991 2 požárů.

     Velké požáry v obvodu: 1949 a 1958 stodoly st. statku  Tomice, 1957 stáje Jiřín, 1959 usedlost č.p.6 Ouběnice, 1965 stodola Kobylí, 1966 stodoly Olbramovice, 1979 stodoly Ouběnice-dvůr a 1983 byt  JZD v Ouběnicích.

     Soutěže požárních družstev: sbor pořádá okrskové soutěže za 5 až 10 let (v roce výročí). Okresní soutěže byly uspořádány v letech 1963, 1965 a 1973 (muži i ženy). Okresní  soutěž mladých požárníků v roce 1974.

     Účast v soutěžích: muži - každoročně v okrskových  soutěžích od  roku 1962. V okresní soutěži každoročně od r.1994. V roce 1997 4. místo, 1998 3. místo družstvo a 1. místo přebor jednotlivce (Václav Kladiva).

    Družstvo žen ustaveno v roce 1965, soutěží se zúčastňovalo do roku každoročně v okrsku a okrese do r.1976. V roce 1965 se účastnilo v krajské soutěže v Kolíně (100 let) - 4.místo, 1968 - okresní soutěž Divišov  - l. místo a krajská soutěž Hořovice - 3.místo, 1973 - krajská soutěž Kolín.

    Družstvo žáků  ustaveno v roce 1971. Zúčastňovalo  se  soutěží v letech 1971-1975, tj. v době školní docházky do školy v Ouběnicích. Vedoucím mládeže byl Aleš Michek. V roce 1974 získalo 2.místo v okresní soutěži.

    Nositelem titulu " Zasloužilý hasič je pan Karel Drábek.
 

     Starostou sboru je pan Karel Drábek, velitelem Miloslav Ježek a strojníkem Alan Štěpánek.

     Členská základna k 1. lednu 2007. Celkový počet 32 členů, z toho 3 ženy a 2 mladí hasiči.