Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sbor dobrovolných hasičů Nesvačily

16. 1. 2007

     "Blahodatný byl pro naši obec rok 1879! Neboť pokročilé občanstvo zdejší vědomo si bylo nepříznivé polohy v jaké se osada nachází, která většinou nakupena, dřevěná a došky kryta; uznávala dále, že dosavadní hasicí nářadí obecní, sestávající z osmi košů, dvou háků a dvou voznic v případě požáru úplně nestačí a že potřebí jest tu hlavně stříkačky a dobře organizovaného sboru hasičského ...". Tak začínají stránky pamětní knihy dobrovolného hasičského sboru v Nesvačilech.

     Myšlenka založení Sboru dobrovolných hasičů našla realizaci až o 8 let později, protože obec v předchozích letech dostavěla školu v ceně 13.000 zl. a byla úplně chudá. Na vyzvání hasičské župy "Ostromeč" se sídlem v Maršovicích byla v květnu 1887 svolána schůze obecního zastupitelstva a občanů. Do této schůze se dostavili zástupci hasičských sborů z Maršovic a z Drachkova se svými veliteli. Jejich přičiněním, hlavně pana Jiráka z Maršovic, bylo přijato za souhlasu všeho občanstva usnesení, aby byl zřízen v Nesvačilech Sbor dobrovolných hasičů.

     Byl ustaven zatímní komitét, který provedl soupis 35 členů a připravil dle stanov okolních sborů stanovy vlastní. Ty byly schváleny výnosem c. k. místodržitelstvím dne 10. července 1887 pod č. 52148. Na den 29. září 1887 byla svolána zatímním komitétem valná hromada, na které byly provedeny volby výboru a náčelnictva. Předsedou sboru byl zvolen Jan Bartůšek, rolník č.p. 37; místopředsedou Josef Bartůšek rolník č.p.53; jednatelem Josef Veselý, učitel; pokladníkem Josef Novák, starosta obce; velitelem Josef Pošva,řídící učitel; I. podvelitelem Frant.Waic, učitel; II. podvelitelem Václav Voříšek, řezník; nadlezcem K. Jiráček, zed. polír a členy výboru Jan Benáčan, zed. polír; Josef Šindelář, rolník a Josef Král č.p.11, rolník.

     V témže roce byla zakoupena obecním úřadem hydroforová stříkačka od firmy Smékal v Praze za 770 zl. Obec zaplatila 100 zl. zálohy, zbytek se zavázala zaplatit do 3 roků s úrokem 3% pololetně. Tato stříkačka skončila v r. 1956 v lihovaru Petrovice.

     Dne 10. července 1892 se v Nesvačilech poprvé sešel sjezd župy Ostromeč. Na tento den byla obec vyzdobena prapory, hasičská kůlna chvojím. U školy byly 2 mohutné stožáry ověnčené chvojím a vlajícími prapory. Bylo přítomno 12 sborů se 174 členy. Dopoledne jednal sjezd v hostinci U Nováků, odpoledne byl průvod a slavnostní cvičení. Stříkačník a zbrojník Frant. Král, II. členař stříkačníků Václav Bartůšek a nadlezec Ant. Svatek, obdrželi čestná uznání.

     Starostou sboru byl od r. 1887 Jan Bartůšek, rolník č.p. 37; od r. 1897 Josef Rezek č.p. 61; od r. 1905 Ant. Topič, řídící učitel; od r. 1934 do r. 1943 Václav Kohoutek, č.p. 35; od r. 1946 František Skalický č.p. 66; od r. 1973 Václav Sochůrek č.p.3; od r. 1976 Vladislav Bartůšek č.p. 37; od r. 1993 Mgr. Zdeněk Kouba č.p. 112.

     V roce 1927 se konal v Nesvačilech opět župní sjezd. Po průvodu obcí, slavnostně vyzdobenou se konalo cvičení na "Valsově zahradě". Z tohoto sjezdu se zachovala první fotografická dokumentace sboru i cvičení.

     Od roku 1928 se hrála divadelní představení nejméně lx ročně a to až do roku 1938. Významná byla činnost ženského odboru, který byl založen v r. 1929, byl velmi aktivní, za rok měl až 14 vystoupení. Náčelnicí byla M. Kandová. Odbor měl 18 žen. Byl znám v celém okolí, kde vystupoval na hasičských slavnostech.

     Dávnou touhou sboru byla motorová stříkačka a to již od r.1925. Obec ji zakoupila až v r. 1941 od firmy Stratílek, typ DS 16. Radost však netrvala dlouho. Již v roce 1943 došlo k vystěhování obce v důsledku zřízení cvičiště vojsk SS na Benešovsku, Neveklovsku, Netvořicku a Sedlčansku. Sbor musel všechnu techniku a výstroj nechat na místě. Po návratu našli členové vše poničené. V roce 1946 byla zakoupena automobilová stříkačka Laurin a Klement, nevyhovovala a byla prodána v roce 1947. Byla opravena stříkačka Stratílek DS 16. V r. 1949 bylo zakoupeno dodávkové vozidlo Škoda, které sloužilo i jako sanitka. V r. 1957 byl sboru přidělen minibus Paccard, v r. 1962 zakoupeno náklad. vozidlo Škoda 256 B a v r. 1967 získáno vozidlo Garant K 32, které po výměně motoru za benzinový slouží sboru dodnes.

     V r. 1961 se zúčastnilo družstvo okr. soutěže ve Vlašimi (4.místo), v r.1963 v Teplýšovicích (8. místo). Pravidelné se  zúčastňuje soutěží v rámci okrsku. Pěkná byla i činnost mládežnických družstev v šedesátých a sedmdesátých létech na níž mají zásluhu i vedoucí Ant. Fulín č.p. 88 a Jaroslav Fulín č.p.86. V r. 1972 byl sbor vyhodnocen jako nejlepší ve své skupině na okrese.

     V roce 1964-5 byla přistavěna hasičská zbrojnice. Členové na ní odpracovali 3774 hodin zdarma. V r. 1996 byla opravena a je nyní ve velmi dobrém stavu.

     SDH v Nesvačilech patří k velmi dobrým sborům v rámci okrsku Bystřice. U příležitosti. 110. výročí založení  sboru obdržel sbor vyznamenání  "Za příkladnou.práci".

    Dne 15. září 2007 Sbor oslavil 120 výročí svého založení.

     Nositelem titulu " Zasloužilý hasič " jsou : Zdeněk Kouba, Václav Vejsada a Josef Baťha.

      Starostou sboru je pan Pavel Dvořák, velitelem Radomil Dráb a strojníkem Josef Veselý.

Členská základna k 1. lednu 2007. Celkový počet 48 členů.