Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sbor dobrovolných hasičů Jírovice

16. 1. 2007

     V roce 1904 zajistilo obecní zastupitelstvo finanční.prostředky na nákup ruční vozové stříkačky s potřebným hasičským zařízením a nákup látky na pracovní stejnokroje pro 15 členů sboru.

     Sbor byl založen dne 12. března 1905 za účasti 16 ti zakládajících členů na ustavující schůzi. Starostou sboru byl zvolen František Turek a velitelem sboru Jan Bohata.

     Během roku 1905 byla svépomocí postavena hasičská zbrojnice v Jírovicích a zakoupena ruční čtyřkolová stříkačka  od fy A. R. Smékal. Celkový náklad na postavení hasičské zbrojnice činil 967,62 Kč.

     Sbor účinně zasáhl při povodni v Semovicích, kdy se protrhla hráz semovického rybníka v roce 1906. V tomto roce byl sbor zařazen k župě Ostromeč.

     Činnost sboru byla utlumena v roce 1915 až 1918 při vypuknutí 1. světové války. V této válce padli 3 členové sboru jejichž jména jsou vyznačena na pamětní desce u kapličky.

     Dne 22. června 1924 konala hasičská benešovská župa Poloprudského hasičský sjezd v Jírovicích.

     Divadelní činnost byla zahájena v roce 1926 prvním divadelním představením od J. Baldy "Tři hubičky v tunelu". V této činnosti bylo pokračováno s přerušením až do roku 1958. V roce 1932 bylo zakoupeno divadelní jeviště od hasičského sboru Tvoršovice.

     V roce 1933 byla zakoupena dvoukolová motorová stříkačka od firmy Ebert Praha. V roce 1934 pak došlo k rozdělení hasičského sboru Jírovice na dva sbory a to Jírovice a Jarkovice. Sboru Jarkovice byla převedena ruční čtyřkolová stříkačka pro niž byla postavena hasičská zbrojnice v Jarkovicích.

     V roce 1939 obsadila naší zemi německá branná moc a tímto se hasičská činnost sboru přerušila.

     V roce 1975 byla zahájena úprava požární vodní nádrže v Jírovicích. Výstavbu zajišťoval obecní úřad v Bystřici svými pracovníky a mechanizací.

Příprava výstavby nové požární zbrojnice byla  zahájena v červnu roku 1987 a kolaudační řízení proběhlo 12. prosince 1988. Po kolaudaci byly ještě začátkem roku 1989 prováděny terénní úpravy kolem požární zbrojnice a oplocení  objektu.  Na výstavbě požární zbrojnice bylo odpracováno 9465 brigádnických hodin zdarma. Výstavba byla zjišťována v akci "Z".

     V roce 1990 byla uskutečněna v Jírovicích soutěž požárních družstev okrsku Bystřice za účasti 10 hasičských družstev okrsku Bystřice a Olbramovice na hřišti v Jírovicích.

      Starostou sboru je pan Petr Bešťák, velitelem Zdeněk Doležal a strojníkem Jiří Novotný.

Členská základna k 1. lednu 2007. Celkový počet 18 členů, z toho 2