Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak se zachovat při požáru:

 • snažte se zachovat klid a jednejte s rozvahou

 • pokuste se jej uhasit - využijte hasící přístroje, hydrant na chodbách, kusy látek...

 • nepodaří-li se požár uhasit vlastními silami, varujte ostatní např. voláním ("hoří")

 • vyhledejte únikovou cestu

 • snažte se pomoci těm, kteří si pomoci nemohou (staří lidé, děti, imobilní osoby, sluchově nebo zrakové postižení)

 • volejte tísňovou linku 150 nebo 112 - v obou případech se dovoláte k hasičům

 • při předávání tísňové informace se snažte být trpělivý, dbejte pokynů operátora. Informace, na které se ptá, vám mohou připadat nedůležité (ovlivňují však volbu techniky, počtu jednotek atd.)

 • operátor vám může podat základní informace "co dělat"

 • nevracejte se do hořícího nebo zakouřeného prostoru (můžete ztratit orientaci, ztratit vědomí v důsledku nadýchání plynů)

 • vyčkejte příjezdu hasičů na viditelném místě, velitel zásahu se vás bude ptát na doplňující informace

      Máte-li v důsledku požáru znemožněn únik

 • zachovejte klid

 • uzavřete všechny dveře. Snažte se spáry utěsnit namočenými kusy látky (ručníky, závěsy, ...)

 • snažte se dostat k oknu. Mávejte, aby vás hasiči viděli.

 • otevření okna zvažte, může způsobit průvan a rychlejší pronikání zplodin do vašeho prostoru

 • odstraňte hořlavé předměty z místa úkrytu, aby se po nich nemohl požár šířit

 • v případě silného zakouření si lehněte na zem

 • ústa kryjte kusy látky jako improvizační filtr

 • snažte se dýchat klidně a zhluboka


-   Vždy zavolejte hasiče na tísňovou linku 150 nebo 112, či na pohotovostní mobilní linku a to i v případě, že jste již požár uhasili sami!   Jak zabezpečit místo vzniku požáru před případným znovu vznícením vám poradí! Nepodceňujte sílu a zákeřnost ohně !!!

-   V případě, že máte možnost zabránit rozšíření požáru sami, musíte vědět jaké prostředky můžete použít !!! Dbejte na to, že jsou důležité životy a zdraví osob !!! Ne majetek, ten se dá nahradit !!! Pozor na elektřinu, plyn, hořlavé a výbušné látky !!!

-   Neváhejte zavolat ihned, i z malého ohníčku může být obrovské neštěstí a utrpení, myslete i na ostatní !!! A pro nás hasiče je lepší se na místě po pár minutách otočit a odjet domů, s dobrým pocitem, že tentokrát to dobře dopadlo. Je špatné riskovat později životy hasičů pro něčí falešnou hrdost, či hloupost. Máme také rodiny a jme pouze lidé, ne supermani.

-   V případě, že vás hasiči požádají o pomoc, či vám něco přikážou, tak to okamžitě splňte. Případné škody vám stát či pojišťovny nahradí.  Odmítnutí pomoci znamená vystavení se trestnímu stíhání. Dle zákona máte stejnou povinnost při mimořádných událostech !!!