Jdi na obsah Jdi na menu
 


Činnost SDH Bystřice v roce 2005

16. 1. 2007
Činnost SDH Bystřice v roce 2005.

 

K 31. prosinci 2005 má organizace celkem 73 členů z toho 52 mužů, 21 žen, z toho 10 mladých ve věku do 15 let a 15 dorostenců a dorostenek ve věku 15 až 18 let. V letošním roce se novými členy stali: Marek Lukáš, Novák Michal, Procházka Michal, Stibůrek Petr, Šindelářová Markéta, Vnoučková Aneta, a Vnoučková Veronika. Naopak naše řady navždy opustil pan Dohnal Jaroslav.

 

Na úseku organizační a schůzové činnosti bylo uskutečněno celkem 12 pravidelných valných hromad s průměrnou účastí 20 členů, které byly zaměřeny zejména na činnost organizace tj. okrskové soutěže okrsků Bystřice a Olbramovice,účast na dalších soutěžích, školení a výcvik, údržba techniky a okolí zbrojnice apod.


V průběhu roku se družstva mužů připravovaly ve složení : Dvořák Milan, Mrázek Pavel, Křivánek František, Pop Petr, Brabenec Stanislav, Skalický Jiří,Veselý Michal, Kodejš Petr, Orna Milan ml., Šobra Pavel ml., Šindelář Pavel, Vlach Jan, Skarytka Jakub, Zeman Jan, Zárybnický Václav, Marek Lukáš, Novák Michal, Procházka Michal a Brabenec Jakub.

V letošním roce bylo založeno družstvo žen ve složení : Matějková Lenka, Berlová Tereza, Říhová Veronika, Vnoučková Aneta, Vnoučková Veronika, Šindelářová Markéta, Dvořáková Monika a Vildová Štěpánka.


V průběhu roku v různém složení se zúčastnily těchto soutěží :

Dne 14. května 2005 okrskové soutěže v požárním sportu, která byla uspořádána v Drachkově. Soutěže se zúčastnila obě družstva družstvo mladších jako družstvo A a družstvo starších jako družstvo B a dosáhla těchto výsledků. Družstvo A dosáhlo časů 100 m překážek – 67,60, útok 43,60 a umístnilo se celkově na 8 místě. Družstvo B dosáhlo časů 100 m překážek – 62,40, útok – 23,00 a umístnilo se celkově na 3 místě. Při soutěži byla započítávána pořadová příprava. Bez započítání pořadové přípravy by družstvo B obsadilo 1 místo a družstvo A 5 místo. Soutěže se zúčastnilo celkem 8 družstev.

 

Dne 22. května 2005 se družstvo žen jako host zúčastnilo soutěže v Bukovanech a na první soutěž, které se zúčastnily dopadlo celkem dobře – stanovené discipliny splnily.

 

Ve dnech 11. a 12. června 2005 se družstva mužů a žen SDH Bystřice zúčastnila Okresní soutěže požárních družstev na stadionu Na Lukách ve Vlašimi.

 

Dne 11. června družstvo mužů ve složení : Šobra Pavel, Skarytka Jakub, Orna Milan, Marek Lukáš, Zárybnický Václav, Dvořák Milan, Zeman Jan a Brabenec Jakub . Družstvo mužů obsadilo 2. místo z 20. soutěžních družstev a dosáhlo těchto výsledků: Celkový součet časů : 185,84 sec a zaostalo za vítězným družstvem SDH Louňovice o 5,56 sec. V jednotlivých disciplinách bylo dosaženo těchto výsledků : požární útok – 30,10 sec, štafeta 4 x 100 m – 72,10 sec a součet 4 časů jednotlivců - 83,64 sec. V jednotlivcích v běhu na 100 m s překážkami - Marek Lukáš dosáhl času 19,55 sec a obsadil 3. místo a za vítězným Pospíšilem Tomášem z Louňovic zaostal o 0,48 sec, na 16. místě s časem 20,80 sec se umístnil Zárybnický Václav, na 29. místě s časem 21,42 sec Zeman Jan, na 35. místě s časem 21,87 sec Šobra Pavel, na 37. místě s časem 21,91 Skarytka Jakub a na 39 místě s časem 21,94 sec. V této disciplině startovalo 120 závodníků.

 

Dne 12. června družstvo žen ve složení : Matějková Lenka, Vnoučková Veronika, Vildová Štěpánka, Dvořáková Monika, Berlová Tereza, Říhová Veronika, Vnoučková Aneta a Šindelářová Markéta. Družstvo žen obsadilo 7. místo z 13. soutěžních družstev a dosáhlo těchto výsledků: Celkový součet časů : 220,93 sec a zaostalo za vítězným družstvem SDH Louňovice o 18,09 sec a za šestým družstvem zaostalo o 2,51 sec. V jednotlivých disciplinách bylo dosaženo těchto výsledků : požární útok – 39,18 sec, štafeta 4 x 100 m – 81,97 sec a součet 4 časů jednotlivců - 95,75 sec. V jednotlivcích v běhu na 100 m s překážkami – Matějková Lenka dosáhla času 23,36 sec a obsadila 15. místo a za vítěznou Váchalovou z Louňovic zaostala o 1,98 sec, na 16. místě s časem 23,37 sec se umístnila Berlová Tereza, na 31. místě s časem 23,97 sec Vnoučková Aneta, na 44. místě s časem 25,05 sec Říhová Veronika, na 51. místě s časem 25,48 Šindelářová Markéta a na 52. místě s časem 25,62 sec Vnoučková Veronika. V této disciplině startovalo 80 závodnic.

 

Obě družstva hasičů dobře representovala město Bystřice, zvláště je třeba vyzdvihnout družstvo žen. Družstvo žen bylo při SDH ustaveno poprvé v 130 leté historii a jeho příprava probíhala pouze 1,5 měsíce před soutěží.

 

Dne 20. srpna se družstvo žen zúčastnilo pohárové soutěže v Záhoří a časem 27,6 obsadilo 3. místo ze 7 družstev.

 

Dne 27. srpna se družstva mužů a žen zúčastnily pohárové soutěže v Petrovičích u Miličína. Družstvo mužů v disciplině PS 12 s časem 27 vteřin umístnilo na 1. místě z 18 zúčastněných družstev a v disciplině PS 16 s časem 27 vteřin umístnilo na 2. místě z 5 zúčastněných družstev. Družstvo žen s časem24,68 vteřin umístnilo na 2. místě z 14 zúčastněných družstev.

 

Dne 3. září se družstva mužů a žen zúčastnily pohárové soutěže v Louňovicích pod Blaníkem Družstvo mužů v disciplině útok s časem 23,8 vteřin umístnilo na 5. místě z 9 zúčastněných družstev a v disciplině sání s časem 12,6 vteřin umístnilo na 3. místě z 5 zúčastněných družstev. Družstvo žen v disciplině útok s časem 22,22 vteřin umístnilo na 2. místě z 5 zúčastněných družstev a v disciplině sání s časem 13,6 vteřin umístnilo na 3. místě z 5 zúčastněných družstev.

 

Dne 10. září se družstva mužů a žen zúčastnily pohárové soutěže „ Pohár Stanislava Procházky“ v Divišově Družstvo mužů v disciplině útok s časem 32,5 vteřin umístnilo na 12. místě z 21 zúčastněných družstev. Družstvo žen v disciplině útok s časem 28 vteřin umístnilo na 6. místě ze 14 zúčastněných družstev.

 

Členové soutěžních družstev nejen vzorně representovali náš Sbor dobrovolných hasičů, ale i celé město Bystřice a za tuto representaci jim náleží poděkování.

 

V průběhu roku se zástupci naší organizace zúčastňují pravidelně schůzí v rámci okrsku i okresu. Rovněž tak se zúčastňují odborné přípravy pořádané Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje se sídlem v Kladně – územního odboru Benešov a Okresním sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska v Benešově.

 

Odborná příprava členů výjezdové jednotky je prováděna pravidelně 1 x měsíčně a účast je v průměru 20 členů.


V měsíci únoru byla zabezpečena odborná příprava zaměřená k Profesnímu osvědčení řidičů – strojníků pro celou obec.

V měsíci listopadu se odborné přípravy zúčastnili všichni nositelé dýchací techniky.

Dne 29. říjen se členové výjezdové jednotky zúčastnily odborné přípravy v Miličně.

Vedením kroužku Mladých hasičů pověřeni pan František Křivánek a paní Jana Vacková. Kroužek navštěvuje 9 dětí. Schází se pravidelně každý pátek od 13.00 hod do 14.30 hod. Převážně se schází v hasičské klubovně kde se probírá teorie. V případě pěkného počasí chodí cvičit na stadion a zimě do tělocvičny základní školy.


V letošním roce se zúčastnili 3 soutěží a to :

7. května proběhla soutěž v Jankově v hasičských disciplinách, kde skončily na 6 místě z 10 zúčastněných družstev. V disciplině požární útok se umístnily na 1 místě a přivezly si putovní pohár.

 

Podzimní kolo se konalo 8. října v Kondraci, kde proběhla soutěž v požární všestrannosti a umístnily se na 8 místě.

 

22. října se konala soutěž v Jankově pod názvem „ Hasíkovo dobrodružství“, kde se umístnily na 12 místě a přivezly si pohár a míč.

 

Výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce je zařazena v rámci vládou ČR schváleného Plošného rozmístění sil a prostředků požární ochrany jako JPO III/2.

 

Vybavení jednotky bylo v letošním roce doplněno o 2 ks kapesní radiostanice MOTOROLA, 11 ks ochranná pracovní obuv holeňová, 11 ks ochranná přílby KALISZ v hodnotě 4 500.- Kč/kus, 10 ks hadice C 52 pogumované, provedeny úpravy AVIE, úpravy hřiště.

 

V měsících leden a únor byl prováděn úklid sněhu před hasičskou zbrojnicí a bylo odpracováno 60 hodin.

 

V měsíci únoru a březnu byla svépomocí prováděna úprava vozidla Avie se zabudováním elektrocentrály, ponorného a plovoucího čerpadla, oprava PS 12 a hodnota materiálu činila 15 268.- Kč a odpracováno 507 hodin.

 

Dne 24. dubna byl proveden sběr železného šrotu a bylo sebráno 11 tun železa a z tohoto sběru bylo získáno 45 948.- Kč. Bylo odpracováno celkem 250 hodin.

 

Ve druhém pololetí byla provedena úprava hřiště, zakoupena buňka a bylo odpracováno 192 hodin. V průběhu roku byla průběžně prováděna údržba techniky, zbrojnice a okolí kolem zbrojnice a bylo odpracováno 326 hodin

 

Celkem naši členové odpracovali 1275 hodin a dalších 1992 hodin u požárů. Celkem 3268 hodin bylo odpracováno zdarma.

 

V letošním roce vyjela naše jednotka k celkem 10 událostem. Zásahů se zúčastnilo 83 hasičů a v průměru vyjíždělo 8 hasičů na výjezd. Průměrně bylo ujeto 9,33 km na výjezd. Celkem byla jednotka 24 hodin u zásahů. Při těchto zásazích bylo odpracováno 1992 hodin.


Jednalo se o tyto události:

  • Dne 13. února v 19 56 hod. požáru hospodářské budovy na Skalici, kde vznikla škoda 1 500 000.- Kč. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení. Uchráněny byly hodnoty v částce 2 900 000.- Kč. Jednotka v počtu 2 + 15 vyjela s CAS 25 a DA 12 a společně s dalšími 7 jednotkami prováděla likvidaci požáru.
  • Dne 20. února v 01 28 hod. požáru dřevěné kůlny a osobního vozidla v Mladoušov u Votic, kde vznikla škoda 200 000.- Kč. Příčinou vzniku požáru bylo pravděpodobně cizí předmět ve stroji. Uchráněny byly hodnoty v částce 100 000.- Kč. Jednotka v počtu 1 + 8 vyjela s CAS 25 a společně s dalšími 5 jednotkami prováděla likvidaci požáru.
  • Dne 21. března v 17 38 hod. požáru vyřazené kabiny nákladního vozidla na hřišti v Bystřici, kde nevznikla žádná škoda. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně hra dětí se zápalkami. Jednotka v počtu 1 + 4 vyjela s CAS 25 a zasahovala samostatně.
  • Dne 9. dubna ve 14 38 hod. požáru v rodinném domku v Bystřici u Čáhů, kde vznikla škoda 100 000.- Kč. Příčinou vzniku požáru bylo ponechání potravin při vaření bez dozoru. Uchráněny byly hodnoty v částce 1 500 000.- Kč. Jednotka v počtu 1 + 13 vyjela s CAS 25 a a společně s jednotkou HZS Benešov prováděla likvidaci požáru.

 

  • Dne 26 dubna v 12 08 hod. požáru lesa „U Tužinky“ v Benešově, kde vznikla škoda 30 000.- Kč. Příčinou vzniku požáru bylo pálení klestí. Uchráněny byly hodnoty v částce 800 000.- Kč. Jednotka v počtu 1 + 5 vyjela s CAS 25 společně s dalšími 2 jednotkami prováděla likvidaci požáru.

 

  • Dne 1. května v 17 52 hod. požáru stohu slámy v Jírovicích, kde vznikla škoda 16 000.- Kč. Příčina vzniku požáru je dosud v šetření. Uchráněny byly hodnoty v částce 15 000.- Kč. Jednotka v počtu 2 + 10 vyjela s CAS 25 a DA 12 a společně s dalšími 2 jednotkami prováděla likvidaci požáru.

 

  • Dne 28. srpna v 16 56 hod. požáru skládky komunálního odpadu na skládce v Přibyšicích, kde nevznikla žádná škoda. Příčina vzniku požáru je dosud v šetření. Jednotka v počtu 1 + 3 s CAS 25 a společně s dalšími 2 jednotkami prováděla likvidaci požáru.

 

  • Dne 11. září v 18 05 hod. technického zásahu na silnici u Ouběnic. Jednotka v počtu 2 + 14 vyjela s CAS 25 a DA 12 prováděla zásah samostatně.

 

  • Dne 14. září v 19 33 hod. požáru televizoru v bytě v Libči, kde vznikla škoda ve výši 15 000.- Kč. Příčinou vzniku požáru byla technická závada v televizoru. Uchráněny byly hodnoty v částce 150 000.- Kč. Jednotka v počtu 1 + 5 vyjela s CAS 25 a zasahovala samostatně.

 

  • Dne 7. října v 17 08 hod. požáru náspu železniční trati v Bystřici „ V Plchovkách“, kde nevznikla žádná škoda. Příčina vzniku požáru byla pravděpodobně technická závada brzd vlaku. Jednotka v počtu 1 + 6 s CAS 25 a společně s dalšími 3 jednotkami prováděla likvidaci požáru.